Citater fra Michael.dk
Citaterne af Michael.dk er hentet fra egne publikationer og kursusmateriale, artikler, foredrag, tv-udsendelser m.v. Citaterne må ikke benyttes uden skriftlig godkendelse til kommercielt brug. Teksterne må GERNE benyttes til privat og ikke kommercielt brug med følgende Copyright og kildeangivelse:
Kilde og Copyright 2000: WWW.MICHAEL.DK

Indtast din E-Mail adresse her:


Verinet Serverhosting Colocation CMS outsourcing and WEB2
Tryk kontrol-D for at tilføje denne side til dine links
 

"Hver gang en dør lukker sig, åbner der sig altid flere nye.

Der findes de seende som ser nye døre og der findes de blinde som ikke ser nye døre og veje i livet.

De blinde vedbliver med at beskæfti
ge sig med den lukkede dør, detaljerne og støvet omkring den.

Den seende går videre og når sit mål." 

"Der er kun det der sker og så den tanke, følelse eller betydning du vælger at tillægge det.

Det er et valg hvis du er proaktiv og et tab hvis du er reaktiv. Den reaktive vil tillægge betydninger, følelser og meninger som ikke findes til det som siges.

Derfor lever mange i illusioner og tror at netop egne meninger og følelser og tanker er sandheden, men det er kun skygger af ens egen historie. Du kan til enhver tid selv vælge hvad du vil sige, føle eller tænke. Det er blot at lære det. Det tager nogle få timer.

"Lad os digte lidt videre på historien om Platons Hule men med med nutidens lænkede huleboere:
(Platon levede 428 - 347 før Kristus)

En række mennesker sider lænket i en hule med ryggen til huleåbningen og solen. Udenfor hulen går mennesker forbi og kaster dermed skygger op på hulens væg. Dem i hulen tror det er virkelighed. De laver en rangorden efter hvor dygtige de er til at skelne og tillægge betydning, mening og forståelse til skyggerne og det kryb som tilfældigvis kommer ind i hulen.

Kommer en sommerfugl ind i hulen bliver den straks udråbt til ny gud eller i det mindste engel. Når en flagermus sidder og skider på dem føler de sig velsignede eller når en slange ses er det et himmelsk tegn.
 
Sådan gik generationer. En dag slap en ung mand mirakuløst ud af sin lænke og vente sig mod solen. De andre fordømte ham straks. Mens han blændedes af lys og frygt gik han dog ud af hulen - ud i solen og han ser og forstår straks sin illusion.

At skyggerne blot er mennesker der gik forbi hulen og dermed blev en del af deres liv. At det var menneskets skygge (sætninger) og ikke mennesket selv de gav betydning.
At de betydninger, meninger forståelser og projektioner de havde tillagt skyggerne var usandt. At flagermuselort ikke var så godt alligevel, at sommerfuglen ikke var en engel, de rigtige engle gik udenfor hulen, at  følelser og tanker oftest blot er skygger på hulens væg og dermed ikke sandhed.

Menneskene udenfor hulen talte til ham men han kunne ikke tale deres sprog. Men de var kærlige og hjælpsomme og ikke som dem i hulen der kun var optaget af hver sin tro om skyggerne på væggen. Manden gik derfor glad videre i livet og ind på Michaels hjemmeside på internettet hvor han fandt dette citat.

Han forstod nu sammenhængen og besluttede sig for at hente de andre i hulen. Da han kom tilbage i hulens mørke kunne han intet se fordi hans øjne var vænnet til lyset. Han kunne således ikke skelne skyggerne på væggen som de andre var optaget i tydningen af og havde deres opmærksomhed rettet imod. Han talte fra hjertet og ville hjælpe sin familie og sagde straks at skyggerne kun var skygger af rigtige mennesker.

At de skulle se de rigtige mennesker som kom forbi i deres liv og han ville hive dem ud af lænkerne ud i lyset. Da de ikke havde et bål eller en økse udstødte de ham og med tårerne i øjnene men med livet i behold undslap han hulen og ville hente hjælp så hans venner kunne komme i sandhed og lys, men...."

Hvis du tror på alle dine tanker og følelser og opfattelser af andre mennesker som sande (som i hulen) og hvis du gerne vil se solens lys fordi du nu ved at det meste er illusion - så lær at at vælge hvad du vil have i dine tanker, dine følelser og din opmærksomhed. Du har et valg. Og behandl andre med respekt, accept og næstekærlighed også selvom de er i hulen.

Som børn fødes vi nemlig i lyset og vi bliver vejledt ind i hulens mørke af folk fra Hulen. Derfor kommer sand frihed ved genfødsel af ens tanker, øjne og ører så vi ser og hører det der er. Genfødsel til det der allerede er i dig. Og ikke giver andre ansvaret for de valg vi selv har truffet eller de sætninger vi selv siger. Og ikke giver andre end os selv ansvaret for hvordan vi lytter til andre. Indser du betydningen af denne historie kan dit liv forandres når du indser hvordan du har behandlet dig selv, dine nærmeste, dem du elskede o.s.v. En vigtig beslutning du kan tage i dit liv er..."

Den største hindring for sandheden og kommunikation er gæt, antagelser og overbevisninger. Overbevisning IKKE sandhed. Det er gæt. Gæt er en løgn. Gæt kan være en projektion. Overbevisninger etableres hverdag, men nedlægges ikke - så dit lager af overbevisninger er et udtryk for hvor lidt du ved.
Overbevisninger er en historie DU har fundet på som IKKE er i overensstemmelse med sandheden. Eksempel på overbevisning: "Han bliver sikkert vred hvis... så det er bedst jeg ikke siger noget", "Hun kan sikkert ikke li mig, for hun er meget afvisende og hun ville have sagt sån og sån, for sån gør man...."

"Vejen til vækst og succes er viden om de 4 jokere.
De 4 jokere er erkendelse og viden om tanker/følelser/bevidsthed/adfærd.
Det er her du finder sand frihed.
Bevidsthed om bevidsthed er vingerne.
Ubevidst Opmærksomhed på opmærksomheden er målet.
"Transformation som holder resten af livet er bevidsthed om bevidsthed. Når du bliver bevidst om du har et valg, at du selv kan vælge hvad du vil sige, føle eller tænke, er du fri. Fri for begrænsningernes verden, fri for at leve reaktivt, fri for negative sider ved din bevidste og ubevidste tillærte fortid. Når du træder ind i den proaktive verden, lever du i mulighedernes verden. Styrket med selvansvarlighed og fuldbyrdelsen af dit liv."

"En tror, En håber, En udskyder, En venter, En tænker, En zapper, En sover,
En anden gør det og bliver fri.

(Fri for tro og håb uden handling, udskydelse af selvkærlighed, tanker som opstår som følge af alt dette, zap mellem kærester/venner/muligheder/drømme/håb/tro og vilje uden handling og den deraf medfølgende apatisk sovende langtidsparalyse)"

Sand frihed findes kun hvis du er fri. Start med at erkende at du er begrænset, find grænserne og lev proaktivt.

"TV som f.eks. Walt Disney og andre har lært os og vore børn at lave projektioner. Vi ser mere tv end vor samlede skolegang. Tror mere på projektioners rigtighed end sandhed. Tror mere på vore egne illusioner.

Allerede som små lære vi at både ænder, mus og gæs har følelser og intelligens. Og vi lærer hurtigt at gætte. Vore normer og holdninger og opfattelser af livet, af ordet, af følelser, af tanker er gennemsyret af denne indlæring. Vi er sortbælter i at skabe illusioner. Illusioner om hvad andre tænker, føler, vil, kan, ikke tænker, ikke føler, ikke vil ikke kan m.v."
"For hver vej du vælger, er der ubegrænset veje du ikke valgte.

"Lad ikke følelser og tanker styre dine relationer.
Lad din vilje styre dine følelser og tanker og dine relationer."

"Sandheden er alene 1 ting som ingen vil tro på"
"Ingen tror på eksistensen af ingenting"
"Alle tror på eksistensen af det verdensbillede som de selv tillægger intetheden"
"Kun  ganske få tror på de selv skaber sandheder, ingenting eller verdensbilleder"

"Kommunikation uden ord har i vor barndom betydet vi har lært at gætte på hvad forskellige mimik, øjne og muskelbevægelser i ansigt og krop betyder. I 99 ud af 100 tilfælde gætter vi som voksne forkert. Vi har derfor lært at projicere vore egne fortolkninger over på hvad vi ser. Dette kaldes for en projektion. Blot et ukvalificeret gæt. Er du i tvivl hvad et andet menneske føler og tænker så spørg. Brug sproget. Spørgsmålet er det eneste som bringer klarhed."

"Som barn har vi lært en masse vi har set/hørt/følt/tænkt o.s.v. Men som barn lærer du også hvad du IKKE ser, IKKE høre, IKKE mærker, IKKE føler, IKKE sanser og IKKE oplever.

Du lærer også det forældrene IKKE gør, IKKE giver, IKKE forstår m.v." "Der er et stort ubevidst potentiale i hvad du har lært som du IKKE har set, hørt, mærket og følt.

Det er det du ikke ved du ikke ved.

Derudover har vi meget tidligt lært at gætte og antage. Gæt og antagelser er ikke virkelighed, og du lagrer hele tiden gæt og antagelser ofte baseret på hvad mimik og kropssprog og fortiden med dine egne følelser har betydet for dig. Dette er er oftest illusioner fordi..."

"Forskellen på søgere og findere er at finderen altid bliver fundet. Han har indre ro og fred. Søgeren håber på at blive opdaget, men finder kun andre søgere. Fordi håbet er afhængig af handlinger fra andre.

De fleste søgere søger derfor ikke sig selv, men trøstesurrogater. På et tidspunkt i livet har de fleste opgivet at tro på sig selv. Lært at frygte vort selvudtryk og vor handlekraft.

Søg og du vil glemme hvem du er i livets spejl. Find i dig selv (dine tanker og følelser) og du vil huske hvad du vil. Find det som er medfødt natur, men som du har besluttet ikke at bruge mere. Svaret på dette livsspørgsmål er...."

"Vi går alle og håber på vi vil blive fundet, at et menneske eller helst en engel kommer forbi og siger WOW... du er vidunderlig. Den dag kommer ikke, fordi..."

"Vi skal nok blive opdaget, hvor vidunderlige smukke og intelligente og dejlige vi er når vi vender blikket indad! Det er vore behov der gør at vi går og venter, vi kan sagtens selv opfylde vore behov, men de færreste gør det."

"Kun få har tanker og selvudtryk som kommer fra sig selv. Kun få tør udtrykke sig. De flestes selvidentitet ligger i ANDRES opfattelser af os. Derfor går meget adfærd med at vedligeholde hvad andre syntes om os."

"Vor personlighed er derfor afhængig af hvad andre syntes om os. Derfor dør vi som håbefulde ufundne slidte kopier"

"Spørger du dig selv, hvorfor du ikke gør som du vil og ønsker i dit liv, kommer du med undskyldninger og forhindringer for, at du ikke kan få det som du ønsker det. Disse undskyldninger skal frem i lyset, da de er potentialet i dit liv. Blot nogle forhindrende tankeprocesser."

"Vingerne til vindermentalitet og vinderstrategier smedes i erfaringer med tab eller utilfredshed med et resultat.

Vinderen VED han skal gøre noget måske 756 gange før han får succes, og regner med det på et tidspunkt. Måske går der kun 32 gange så er den hjemme.  Vidste du at...."

"Taberen stopper ved det første forsøg og tager ikke læringen fra disse tab som middel til at finpudse sin strategi. taberen føler sig ofte afvist eller det er Guds skyld, eller en anden, alle mulige detaljer er årsagen til fiasko og ikke dig selv.

Det er blot en del af en historie, en reaktiv begrænsende strategi som skal laves om hvis du ønsker succes i livet.

Succes begynder nemlig med ansvar og slutter altid med succes, hvis du tør de mange handlinger og gentagne nederlag. Vær i den livs proces som en sport og livet vil begynde at handle om hvad du vil i stedet for hvad du ønsker, håber, tror, beder om. Livet handler så pludselig ikke om hvad du ikke vil. Alt med IKKE foran er negationer. Negationerne skaber det du ikke vil. F.eks. kan man ikke sige jeg vil IKKE ryge - bevidsthedens fokus ligger i hvad du vil, hvis der er noget du IKKE vil ender du med at få det du IKKE vil. Den helt store indsigt er..."

"Virkelighed er det, at når du stopper med at tro på det, så er det der stadig"

"Livet udvider sig eller krymper i forhold til ens handlekraft og tro"
"Den som tror man skal starte i det små forbliver ofte i det små."

"Vi er vor egen lærer, andre kan vejlede os - og vi må selv bruge vor vilje, vælge vor tro og handlinger. Vi må forstå at ikke handling er et tydeligere valg end handling. Fortryd hellere noget du har gjort end noget du aldrig fik gjort."

"Kærlighed er respekt for andres tanker, tale, udtryk og tro. Respekt betyder at du ikke skal overbevise andre om din mening. Det hedder ikke respekt - det hedder manipulation. Først når du ikke længere påvirkes af andres ord og handling er du i nutid, er du i din kerne. Denne kerne er kærlighed i handling."

 

"Videnskaben har i dag opdaget at når man observerer en partikel, så ændres den. Dette alene er en epokegørende opdagelse og man ved ikke hvordan man kan måle på en partikel inden man observerer. På samme måde fungerer det ubevidste. Alle kan lære at bruge vor opmærksomhed. Bruger vi opmærksomheden til at bruge det ubevidste bevidst, forandres vor virkelighed."

 

"At tænke det skaber muligheder,
- at tro det skaber lys og styrke til at gennemføre det,
- at gøre det er at være i nutid og skaber energi og erfaring
- at vide det skabes af erfaring med handling
- kun ved at handle din tro - lever du i nutid

"Tro er broen til handling"
"Handling er vejen til visdom"
"Visdom er stien til kærlighed"
"Kærlighed er at elske sin næste som sig selv"

"Viden uden selv at prøve det er som at beskrive himlen uden selv at have set den"

"Undersøg om du handler som om du var medlem af et sekterisk trossamfund:

For få tror på sig selv. De læser bøger (og citater) eller kommer i grupper hvor de bliver afhængige. De følger ledere som har synlige regler/normer. De søger tryghed. Regler de kan opfylde, så de er noget. Hvis først en gruppe har vedtaget normer, stilles der ikke længere spørgsmål. For få er for bange for at få egne erfaringer"

"At støtte et andet menneske uden selv at have gennemgået det samme som dette menneske, er som at lære en anden at køre bil uden selv at have kørekort - og begge ender i grøften. Hvis du som menneske behøver støtte, så undersøg om der andre muligheder end at tro på andre.

"Du behøver ikke tage langt for at besøge mestrene. Her på Jorden møder du mestrene dagligt og de underviser dig oven i købet helt gratis. Mestrene er forklædte som børn, familie, kærester, arbejdskollegaer som er mestre i at få de sider frem som du mindst tror om dig selv. Dagligdagen er den største lærer der findes" 

"Den eneste måde at løse et problem på er ved at blive i det." 

"Idealet er det du tror du bliver engang. Det du tror om dig selv, er ofte påvirket heraf. Klog af skade bliver det menneske som tror det ved bedre end andre. 

Faktum er at ingen ved ret meget om noget som helst.
Ingen ved hvad andre føler, tænker, mærker og hvorfor.

Der findes en hel industri af kvalificerede professionelle gættere."

"At udtrykke sin mening er at dele og opnå individualitet og fællesskab. Ikke at dele er som en der med fjernbetjening i hånd venter på bisættelse. Fællesskab er vejen til selvudtryk, vejen til at finde sig selv i en helhed"

"At åbne sig og være i sine inderste følelser overfor en anden er at give verden et længe savnet bidrag og dig selv en kongevej til vækst og personlighed."

"At samarbejde om et højere mål er den højeste kunst i livet. At holde blikket på målet, at vedblive handling mod målet og at vedblive at være i sig selv samtidigt"

"Hellere tabe i sandhedens lys
end at vinde i løgnens skygge"


"Vid at din fjende er ikke dine omgivelser, men dig selv, som et resultatet af dine handlinger"


"Møder du vrede og irritation genkender du noget i dig selv, som trænger til din omsorgsfulde opmærksomhed."

"VENT ikke på en anden skal komme ind i dit liv.

FORVENT ikke at en anden kan gøre dit liv rigere eller mere tilfredsstillende. Dette VENT og FORVENTNING skaber et fængsel for dig. Livets muligheder vil passere dig og vil ikke komme tilbage og give dig den erfaring som er den eneste vej til personlig udvikling. Denne erfaring er at tage ansvar og selv skabe sit liv sådan som man ønsker det."

 

"Dette liv er ikke dit prøve liv, dit rigtige liv kommer ikke snart. Det samme med din kæreste, dit arbejde, din familie, dine venner, dig selv.

Der er det der er fordi der er det der er. Fordi du selv har valgt det."

"Vil du skabe mørke og modgang skal du møde dine medmennesker med aggression.
Mørket får derved plads i dig, i din fjende og i jer begges omgangskreds"

"Mød din fjende med kærlighed og tilgivelse. Således skaber du fremgang og lys for dig selv og for verden. Sådan gjorde Jesus og de mange som følger hans ånd"
 


"Det ubevidste, som fylder ca. 98% af vor bevidsthed, er en kvalitet du kan regne med. I 98% af tiden befinder du dig i fortiden eller fremtiden. At blive fri betyder at indtræde i nuet. Fri for fortid. Fri for fremtid. Da har du mestret at bruge dit ubevidste bevidst."

"Vær ikke bange for det du ikke ved men vær bange (kritisk) for det som andre tror de ved. Alt for mange jagter forståelse. Forståelse af andre og det er ikke muligt. Respekt og Accept er bedre end forståelse."

"Som et træ i skoven vokser du. Først som frøspire under jorden. Uden de andre træer som er højere end dig var du der sandsynligvis ikke. Efter en 100 år er du selv et træ som støtter væksten af nye spirer."

"Som en blomst vokser du efter mere lys. Når én siger du er smuk og dufter dejligt fyldes du med glæde og vokser efter mere lys."

"At læse citater uden at efterprøve dem, er som en der får en flot ny tusind krone seddel og skylder den ud i toilettet", " Citater er som penge - de skal bruges, skal veksles til erfaring og inspiration", "Lykke har Den som får en tusind krone seddel og hurtigt giver Den videre - han får nemlig hurtigt en ny.

Kærlighed er ikke at se på hinanden, at se hinandens potentialer. kærlighed er at se i samme retning. Mod fælles mål i samhørighed.¨

"Den bedste måde hvorpå du kan lede andre er ved at lytte"

"De bedste måde hvorpå du kan lære at lede er ved at lære lederskab af en leder."

"Visdom er et resultat af udvikling.
Udvikling er et resultat er erfaring.
Erfaring er et resultat af handling.
Handling er et resultat af tænkning.
Vil du skabe ekstraordinære resultater, må du lære at tænke ekstraordinært.
Vil du gøre en forskel i dit liv ?"

"Kilden til transformation er DIN bevidsthed om bevidsthed, adfærd, tanker og følelser."

 

"Hvor der er lys, står mørket misundeligt i kø, for at spænde ben."
"Hvor der er mørke, står mørket misundeligt i kø, for at spænde ben."

 

"MÅL minus TVIVL = REALITET"

 

"Når livet er allerbedst, vælter det ind over dig med problemer. Tilstrækkelig mange problemer eller et stort problem vil give dig en styrke eller muligheder du aldrig viste du havde. Hvis du påtager dig problemet, deltager du i livet. Den sikre måde at løse et problem på er ved at være tilstede i det."

 

"Se i enhver situation flere muligheder. Livet er alle muligheder. Når du kender mange muligheder i enhver situation, begynder du at fornemme, at du har et valg i enhver situation. Tilbyd din venlighed, glæde og kærlighed til andre."

 


Hvis (ikke når) du falder over stenen på din vej og bruger din tid på at endevende stenen og stedet du faldt, omgivelserne, det du så og hørte - så forsvinder dit mål. Kun en tåbe endevender hvert et støvkorn. Sådan er dagligdagen for mange menneskers kommunikation. Hvert et ord/betydning vendes. Den seende rejser sig hastigt og drager videre mod målet.

Følelser er REN illusion og ofte destruktion eller vildledning hvis følelser er opstået af tanker som kommer fra sorg, depression, ulykke kærlighed m.v.

Fra det øjeblik du sætter dig et mål, vil enhver udfordring på din vej, blot være trin på din himmelstige.
 

 


"Livet er hele tiden 2 punkter. A og B. A=Accepter først at det er som det er. Du er ved første punkt. Det er sørgeligt at finde sit mål i livet, hvis man ikke ved hvor man er. Hvis man skal kunne læse et kort, må man vide hvor man er før man kan se hvilken vej man skal gå. Det ikke varigt at være ved første punkt og det ikke det samme som at give op. Accept giver styrken til næste handling. Kæmp ikke i mod som tingene er ved første punkt. Fornægtelse holder dig tilbage. Handling bringer dig frem. Handling giver mange nederlag, men også en stor erfaring. Definer præcist hvad du vil opnå, hvem/hvad/hvor/hvornår og hvordan."

 

"ALT det du læser kan opnås af enhver, som er klog nok til at bruge det, som bibelen siger det: Tro uden gerning er død tro."
 

"Mennesket bruger ca. 92% af sine tanker på hvad der ER sket, andre sagde, gjorde, ikke gjorde m.v. Altså noget uden for dig selv. Fortid og andre mennesker. Travlt beskæftiget med at tillægge andre meninger, holdninger og handlinger som ikke er virkelighed og ofte baseret på synssansen. Men det er projektion og rent gætværk. Det forhindrer effektivt at være i ren væren - dvs. at være tilstede i nuet og det forhindrer handling, det forhindrer dig i at leve og skabe (i) dit liv. Men der er flere gevinster ved denne adfærd.  Så hvis du nu lærte hvordan du bruger opmærksomheden til at være i nuet, så ville du handle, skabe resultater og gøre en forskel i dit og andres liv."

 

"Eftersom du har trænet siden barn i at gøre det du gør er du faktisk ekspert på dit område. Vi kan kun det vi har lært og vil vi lære noget nyt må vi træne med samme hyppighed som det vi gjorde. Vi kan ikke aflære det vi har lært, men vi kan lære noget nyt hele livet. hvis du ønsker at ændre dit liv kan du ikke nøjes med at tænke. Du må handle. Start med at lægge en plan for dit liv. Det hedder en livsplan."

 

"Vil du skabe et liv som du ønsker dig, må du acceptere det du har lært.
Vælge hvad du vil bruge og vælge hvad du vil lære af nyt."

 

Uddrag: Synkronicitet og tilfældigheder: Kapitel 14:

Er det tilfældigt hvordan: mine kastede terninger lander ? mine blandede kort gives, min fødselsdato, mit navn, min

Der findes kun stimulus og respons, årsag og virkning. Vi kan tillægge betydning til respons og virkning uden at kende stimulus og årsag, og give betydning til respons og virkning men dette er alene en respons og virkning. Da bevidstheden i et menneske er begrænset er dets overblik det også. Derfor tror de fleste mennesker på noget som er styret af tilfældigheder, noget som er styret af naturen eller af andre mennesker som tror noget helt andet og tillægger dette betydning og vigtighed i livet uden at vide at netop denne betydning som der tillægges også er tilfældig. Mennesket anerkender ikke tilfældigheder. Tilfældigheder eksisterer side om side med synkronicitet, tro, skæbne, vilje og handling. En tilfældighed er en ikke tilfældig som en respons på en stimulus. Tilfældigheder findes slet ikke. De indtræffer ikke. Der findes ikke tilfældige tal, fordi de tilfældigheder der indtræffer er menneskeskabte. I naturen findes der ikke tilfældigheder. I Kulturen findes der hele industrier der bygger på tro baseret på indbildt tilfældighed.

De fleste mennesker har samme virkemåde som en elektrisk magnet. Hvis en siger noget dårligt om dig, bruger du al opmærksomhed på dette og dermed bliver det et problem. Problemet forsætter fordi du enten har "tabt ansigt" er blevet talt nedsætte om eller har mistet status, rang, position eller andet som ikke findes i virkeligheden. Egoet fastholder dette og derfor føler mennesket sig såret hvis andre taler belastende om ens adfærd. Som en elmagnet huskes dette og det sårede ego slipper ikke uden videre dette. Had, nag, fjendtlighed opstår fordi vor hukommelse er enorm. Vi husker dem der sårer os og begrænser kærlighed og tjenestevillighed senere overfor vedkommende. Det er et eksempel på at der tillægges betydning til en tilfældighed. Der er nemlig en tilfældighed at vedkommende siger sådant. I dagligdagen gør vi alt for at undgå at blive såret. Vi er dresserede menneskedyr formet og skabt af vort ego som vil undgå at blive såret. Derfor findes der ikke autentiske personer. Der findes ikke funktionelle personer. Alle er dysfunktionelle som et resultat af vore forældres dysfunktionalitet. Social Arv består oftest også af tro på tilfældigheder. Samfundet indretter sine normer og moraler efter tilfældigheder. Mange tror de er her hvor de er i dag som følge af konkrete valg, men disse valg er betingede af tilfældigheder. Også tilfældigheder betinget af dine forædres valg.

Følger du enhver årsag og virkning tilbage i tiden går du fra dine venner, forældre m.v. til forfædres forfædre over generationer tilbage i årtusinder fra før der fandtes mennesker. Tilbage til Bigbang. Men hvad er årsagen til BigBang? En eksplosion. Hvorfor kom der en eksplosion? Svaret er fordi der var en implosion (en sammentrækning) Alt lever og ånder i virkninger efter efter det ældste princip om sammentrækning og udvidelse, implosion/eksplosion uden at vide det. Dette princip følger mennesket i vejrtrækning, nord/syd, mand/kvinde, dag/nat, handling/ikke handling, tale/ikke tale, tænkning/ikke tænkning.

Har du først bevidstheden om og forståelsen af naturen bag dette fundamentale princip kan du begynde at ændre på virkeligheden, virkninger og årsager som ellers ikke lader sig påvirke. Universiteter og forskere overalt på jorden understøtter at menneskets opmærksomhed og bevidsthed om specifikke målbar adfærd ændres når....
I dagligdagen kan du benytte bevidstheden om andre til at...

Uddrag fra "Føl dig Til lykke";

Fængsler og selvsabotage
Nogle mennesker (f.eks. mig selv) sabotere mere eller mindre medgang i sit liv. Denne ubevidste sabotage er ofte et forsøg på at få omverdenens opmærksomhed. "Hvor er det synd for dig" er gevinst nok, for at nogle mennesker øver selvsabotage, selvom det ikke giver nogen umiddelbar mening, Dette selvskabte fængsel kan medføre en adfærd af opgivenhed, depression, sorg, træthed og dovenskab.

En sådan selvfængslet person har en adfærd eller rettere manglende adfærd af håb, tro, ønske, vente, udskyde, mistillid m.v. Denne adfærd er skabt i de første 10 leveår. Det kan f.eks. være en af forældrene som ofte ubevidst ikke giver barnet kærlighed, opmærksomhed eller accept. I et sådant miljø føler barnet sig ikke elsket og støttet og vil finde andre måder at få opmærksomhed på. Selvsabotagen er en tillært adfærd og vil ligge resident i det ubevidste og komme til udtryk igennem et menneske livsfaser.

Selv for mennesker med synlig stor succes, kan en sådan ubevidst adfærd betyde, at der i kølvandet på succesen er flere steder hvor ansvaret for ens liv og succes ikke følges op. Tillige er der tendenser til at mennesker med denne adfærd overfører dette på venner, familie, parforhold og i arbejdslivet. Konsekvenserne heraf kan betyde et liv på må og få, hvor ønsket om at vide man meningen med livet er, er stærkt og således kan savnet efter kærlighed, lykke, accept, tillid, bekræftelse og fælleskab med andre mennesker være så stærk, at det former en handlekraftig adfærd efter at opnå fuldbyrdelse af savnet. Mange mennesker skaber således også kunstige erstatninger fra dette savn. Dette emne omfattes i afsnittet "Omsorg for dig selv".

Et eksempel på et savn som erstattes med et surrogat kan være savnet efter kærlighed som erstattes med f.eks. opmærksomhed. Ved at være en succesfyldt forretningsmand, kan man herigennem opnå at få opmærksomhed, accept, at blive set op til m.v. for derigennem at opnå en art trøst eller surrogat for kærlighed. Dette emne omfattes i afsnittet "Omsorgserstatninger og det at blive selvhjulpen"

Måden hvorpå en person kommer ud af denne selvdestruktive adfærd er terapi for derigennem at vende tilbage til naturen i ethvert menneske. En selverkendelse af situationens alvor er ofte en proces som kan strække sig over få uger til flere år. Men med adfærdsterapi eller f.eks. adfærdstræning kan dette forløses på få måneder. Sagt med en metafor kan ethvert menneske med støtte nedbryde den fængselsmur der forhindrer frit udsyn og træde ud i livet som voksen.

 

"Den største lærer som findes er din egen erfaring. Uden erfaring ingen viden. Ingen erfaring intet liv. Hvordan du få erfaring ? Svaret er: ved at gøre det! "

 

"I livet findes der absolut ingen fiaskoer, men der findes en hvis mængde forsinkelser, hvis du ikke formår at komme videre. Og selvom du har virkelig success på din vej bliver du overhalet eller kørt ned, mens du sidder ned og puster ud. Det er i disse pusterum, den største fare lurer."

 

"Du kan aldrig stikke af fra dine problemer. Den eneste måde du løser problemer på, er ved at blive i dem."

 

"Gentag følgende øvelse hver gang du oplever modgang:
100 meter oppe i luften ser du på dig selv: Se at dine problemer er et spørgsmål om vilje, handlekraft og evnen til at være med eller tilsidesætte din historie."

 

"Lav en liste over det du vil opleve i livet. Skriv hvornår du gør det og hvem/hvad/hvor/hvis/hvilke m.v."

 

"Tag én opgave eller ét problem ad gangen. Skriv nye opgaver i kalenderens venstre side og udfør den bagefter. Så fremdeles løser du livets udfordringer. Alt det som forhindrer dig i denne simple fremgangsmåde er velkommen information til dig om dig - fordi det er her DIT PO(R)TENTIALE er, det er din mulighed for succes og fremgang, det er brændstoffet til at flytte dig med syvmileskridt."

 

Billetten: "Erfaring er når bussen er kørt og du står tilbage med en ubrugt billet. Enhver som læser i en bog om en bus og en mand som har en billet han ikke når at bruge, hans læsning er måske det rene tidsspilde."

 

"Sjælen er som vinger - den virker kun med udbredte arme og et åbent kærligt sind."

 

"Hvis du ikke hele tiden langmodigt og uophørligt har viljen til at blive bedre - så holder du hurtigt op med at syntes at du er god."

 

Smil kan tolkes som tilfredshed. Brug det med omtanke. Tænk hvis du som kvinde altid smiler til din mand. Så vil manden sige "Jeg gør alt ret i forholdet" og han vil tage imod alle dine gaver som om intet mindre kunne gøre det.

 

Om der er en mening med livet ? Behøver du en mening ? Er meningen at livet skal leves ? Jeg ved det ikke. Vil du virkelig vide det ? så lev livet levende legende lykkeligt.

 

Mennesket som bruger bakspejlet hele tiden til at analysere og tænke fortiden, kører i grøften, nu eller i fremtiden. Kun ved at holde opmærksomheden og sanserne åbne for livet i nuet kan du lære at styre dit liv.

 

Nogle mennesker venter på at livet skal begynde. Andre tror at livet er noget som kommer dig i møde udefra. Kun få har erfaret at livet er som en sols fødsel. Ved at leve stråler du stærkere end nogen sol.

De som har en indre længsel efter livet har glemt at livet længes efter at du skal deltage i det.

Se på naturen, lær af naturen og lev i naturen.

 

For mig er det sådan at jeg er bange. Bange for at vågne og bange for at forblive sovende. Fra dette sted ser jeg, at det jeg ved er intet. Det jeg ved er ikke min viden, ikke min erfaring, ikke mit liv. Mit liv har været en tro på andre, på mine forældre, mine brødre, mine venner og mine kærester. På bøger, tv og flotte foredrag. Jeg ser nu, at det har vi til fælles. Grædende undres jeg. For midt i intetheden genfandt jeg livets åndedræt, livets puls, livets skabende midtpunkt - os alle i mig.

 

Ført blev jeg ydmyget igennem et halvt liv for at til sidst i min ydmyghed at indse - at der kun er én bevidsthed - intet andet.

 

Hvem vil du helst være - den som lever længst eller den som lever hvert minut.

 

Ordet er det redskab vi kan bruge til, at genskabe  eller genopdage naturen i os selv.

 

Måske er det sådan at vi træner for at bliver herrer over vor krop. Når vi mestrer dette, kan vi lede andre, når vi kan lede andre kan vi lede store grupper, store planeter, store universer, store galakser.

En dag så jeg at alle mennesker beder til noget de kalder gud 608 KM oppe og frygter noget under Jorden. Den største forhindring for mig var min tro på det var sådan. Nu ved jeg at skabelsen finder sted er i alle mine 35 milliarder celler på samme tid. Allestedsnærværende. Ikke væk fra mig, men i mig.

Hvordan kroppen med sine 35 milliarder celler kan samarbejde i mig er en gåde, når klodens 5 milliarder mennesker lever ved at udslette liv.

 

Den bedste du kan gøre er at erkende at du intet ved om andre. Så begynder livet nemlig at handle om dig selv.

 

Jeg troede på at magt ville give mig et bedre liv. Lige indtil min kæreste sagde "Hvordan vil du nogensinde få det bedre, når du er optaget af, at forhindre at andre får det bedre." Den dag græd jeg bitterligt, men da jeg genåbnede mine øjne skinnede solen.

 

Pludselig så jeg min altid gyldne vilje. Viljen til at gøre en kæmpe forskel for verden. Lige indtil jeg fik muligheden til at gøre det. Pludselig fik jeg så den uhyggelige tanke, at eneste årsag til at jeg vil gøre noget for andre er, at så slipper jeg for at gøre noget for mig selv.

 

Den dag jeg opdagede at også jeg havde evnen til at gøre erfaringer i handlekraftens navn - den dag vidste jeg at erfaring fås ved at opleve livet.

 

Lever mennesket af indtryk visner det. Lever mennesket i udtryk gror det. For mange kan retningen for livet ses i hvilken vej du selve oplevelsen går. Der er forskel på om livet er noget der sker med dig eller noget du skaber. Retningen er synlig i dine handlinger. Giver man andre skylden er livet noget der sker en og tager man ansvaret er livet noget du skaber.

 

De fleste holder hele tiden ALLE muligheder åbne fordi de ikke tør vælge forkert. Gevinsten er at erfaringen forbliver væk fra dit liv og du undgår at blive såret fordi du ikke fik det du valgte.

 

Når først to ikke kigger på hinanden, men sammen gør noget tredje, bliver den 4 dimension en mulighed.

 

Frygten for ikke at blive elsket er større end at blive skudt. For det første gør det mindre ondt at blive skudt. Det ved dit ubevidste.

Alle kan lære at elske uden frygt. Sker det begynder livet. Tvivl og frygt er årsag til 90% af menneskers adfærd eller tilbageholdte adfærd.

 

Frygt er sår af gamle oplevelser som forhindrer dig i at række ud efter kærligheden, selv om den er lige foran dig. Vil du blive ved med at gå forbi  ???

 

"Jeg er underlig. Min dør står vidt åben. Jeg kigger ud. Men når en nærmer sig. Lukker jeg døren. Når en banker, banker mit hjerte også. Når en banker, spørger jeg: " hvad vil du i stedet for hvad vil jeg. Den dag jeg siger hvad jeg føler til alle i min dør, den dag - er en befrielsens dag. Det er igennem selvudtryk at vi vokser, at vi danner vor identitet, at vi forløser smerte"

 

"Det er igennem at give, at vi modtager. Hvis vi intet giver modtager vi intet. Hvis vi giver alt, modtager vi alt. Hvis vi giver for at modtage, modtager vi for at give. Hvis vi holder tilbage, holder vi livet tilbage. "

 

"Tag udgangspunkt i du intet ved om universet og prøv selv at gøre erfaringer. Det du ved, ved du fra andre. Start på ny, skab en helt ny forståelse igennem din erfaring. Kun det du selv har erfaring med giver dig den visdom og derigennem fred du ønsker."

 

"Mange tabletter kunne helt undgås, ved regelmæssig indtagelse af stilhed."

"Stilhed er den bedste medicin mod alle ubalancer."

"Stilhed er meditation, lad tanken falde til ro og du vil opleve en dybere indre fred. Ingen ubalance kan få rodfæste i et roligt sind"

"Stilhed er styrke som kommer indefra er indro ro og fred i en langsom verden på en hurtig måde. Den hurtige måde er ..."

 

 

"Ethvert ord i dine tanker skaber resultater for dig hvert mikrosekund. Vælg nøje hvad du vil have i tankerne. Skriv dine tanker ned, specielt "den indre kommentator" Skriv alt usorteret ned. Understreg de ord du ikke bryder dig om. Skriv dem du vil følge.

Følg anvisningen i 3 minutter, hver morgen, i frokostpausen og når du skal sove.

"Åndelig Karate - er når du har mestret at lytte til den indre kommentator. Med åndelig Karate har du en større styrke og det sorte bælte i livet."

 

"Kilden til transformation er mange. Den kilde som både fortæller dig hvem du er, hvor du er og alt om din barndom er "den indre kommentator."

Den fortæller om hvilken adfærd du har, alt det du gør for ikke at blive såret, alt det du ikke gør fordi du er bange og/eller være udenfor."

"Giv din krop det bedste. Motion, massage, terapi, berøring, kærtegn, ømhed, leg og omsorg. Kun det bedste er godt nok. Alt for dig. Det vil give dig en naturlig livslyst. Gør dine celler glade. Elsk enhver celle til den smiler, lyser og griner og springer i himmeltrampoliner. Din krop er det vigtigste der er hændt dig i dette liv. Tænk på at det største sanseorgan er vor hud. Når først dine celler smiler og griner har du taget første trin på din glædens himmelstige."

"Psykoterapi er ligeså vigtig som motion. Uden motion forfalder kroppen og dine celler bliver livløse. Uden terapi forfalder din adfærd til det du engang har lært, men ikke længere kan bruge"

"Der findes kun 1 bevidsthed. Intet over intet under. Har aldrig været, vil aldrig blive adskilt. Vi lever dimensionelt fordi det sjovt og spændende. Vi er store sjæle på valfart, støttende, hjælpende og kærlighed af natur. Tillad dig aldrig at være i tvivl. Vi er ét."
 

"LOVENS 12 LEVEREGLER:   Lev livet lykkeligt, let, lækkert, legende, livslystigt leende, ligefrem og lovprisende i livsvilje og ligeret"

 

DIALOGIKKENS 3 GRUNDREGLER:

1) Lær at lytte til hvad du selv siger. Det er kilden til effektiv kommunikation. Når du har lært at lytte til hvad du selv siger, inden du siger det, har du mestret første trin i en dialog.

2) Lær at holde pause på 30 sekunder imellem alle sætninger.

3) Lær at lytte til andres ord. Forstå budskabet eller spørg "mener du dermed at...." Så har du sikret dig at du modtager en andens budskab.

Brug skemaerne til kommunikation og øv dig på andre for at se hvilke forskel du får.

Den som ved siger ikke noget, men samtykker i stilhed. Den som ikke ved, siger hvad han tror han ved og skaber forvirring.

"At beskrive virkeligheden, uden at gætte er en kunst for de som tror, at virkelighed er forskelligt for enhver"

"Ingen ved hvad et andet menneske tænker eller føler. Du kan gætte, men du vil altid gætte forkert. Vi har igennem vor opvækst lært at gætte på mimik og kropssprog.

Beskriver i stedet hvad du ser og høre, andet billede end hvad du tror en anden føler og tænker."

"Hvis du vil gøre fremskridt i både dit og andres liv på samme tid:

Begræns ikke din tale eller dine handlinger for at dække andres behov eller undgå at såre dem. Vis at du er en succes. Fortæl dem hvordan du blev succesrig og hjælp dem hvis du vil. I andres nærvær skal du skinne af succes som en sol, hvorved du med dit eksempel tillader andre at vokse."

Mange parforhold starter med Dialog men ender med 2 monologer uden ører. Sådan er det også i familier, i erhvervslivet, i bestyrelser og på Sankt Hans. Forskellen på god og dårlig kommunikation er en lytten til sig selv, før du siger noget.

 

"Den ukloge kommer til verden for at forandre den.
Den som vil spilde tiden kommer til verden for at forstå den.
Den vise kommer til verden for at forlade den.
Livet på jorden kun er en indskudt parentes uden stor betydning
Det er i det usynlige den virkelige verden befinder sig"
 

AHA! hvorfor har et parforhold ikke det som et firma har, en forening har, et parti har, en regering har, et lands love har.

De har hensigter, regler, formålsparagraffer, aftaler og ansvarsfordeling.

Så ville parforholdet lave aftaler om fælles mål, trivsel, respekt, glæde, hensigter, ansvarsfordeling og simple leveregler.

I stedet for at se hinandens fejl, vil opmærksomheden være rettet mod de fælles mål.

Har dit parforhold det ?

"Hellere tabe i sandhedens lys
end at vinde i løgnens skygge"

"Der findes kun 1 bevidsthed. Intet over intet under. Du har aldrig været og vil aldrig være adskilt fra din kilde. Vi lever dimensionelt fordi det sjovt og spændende. Vi er store sjæle på valfart, støttende, hjælpende og kærlighed af natur. Tillad dig aldrig at være i tvivl. Vi er ét."

De fleste holder hele tiden ALLE muligheder åbne fordi de ikke tør vælge forkert. Gevinsten er at erfaringen forbliver væk fra dit liv og du undgår at blive såret fordi du ikke fik det du valgte.

Tak for enhver modgang du møder - de er gaver fra himlen. Gaverne indeholder det potentiale der gør fremgang mulig. De er drivkraften. De er kraften. De er og vil vedblive på grund af reglen om ubegrænset overflod. De er ment som muligheder for Dem som ønsker at gøre en forskel. For dem som vil vokse. For dem som vil være tilfredse i resultaternes lys.

"Nøglen til succes er at se muligheder og vælge kun 1 mulighed. Og gøre en ting ad gangen." En sådan vane giver ubetinget succes."

Vil du dø som en kopi ? - Nå ikke - så gør hvad dit hjerte og dine idéer byder dig og glem andres. Allerede ved læsning lærer du erfaringer som ikke er dine og som er kopier af andres idéer.

Kun få ser at naturen i os er så storslået, at vi alle unikke. Kun få har indset at tro blot er broen til ren væren.

Danskere lever i materiel overflod som sløver sindet, følelser og naturen i dem selv. De er egoistiske, fremmedhadere og tænker kun på seksuel stimulans, mad og tv.

Livet er fyldt med overraskelser - fornægter man det næstbedste - får man det bedste. Tror man det værste kan man være heldig at få det næstværste.

De fleste holder hele tiden ALLE muligheder åbne fordi de ikke tør vælge forkert. Gevinsten er at erfaringen forbliver væk fra dit liv og du undgår at blive såret fordi du ikke fik det du valgte.

"Rigdom er en tilstand. Rige mennesker tænker ikke mere på penge. Rige mennesker tænker "Det er dyrt at være rig" "Hvordan bliver jeg rig på kærlighed"

Alle kan blive rige på penge. Det er medfødt. Alle er i virkeligheden født til succes og rigdom på alle planer. Derfor kan alle genskabe dette. Der er overflod af alt i universet. Ubegrænset overflod."

"Du skal turde!, du skal have mod!, du skal ville! du skal handle!
Du kan aldrig fejle. Fejl findes ikke - der findes kun erfaringer.
Jordkloden er et stort træningsrum hvor de bedste er dem som træner."

"Den sover hvis inderste ønsker, håb og tro er at der skal ske noget."

"Det der skal ske kommer ikke udefra, men indefra. Derfor skal du med handlekraft selv skabe dine inderste ønsker, håb og tro. Når du har trænet i nogle år, kan du med den blotte tanke ubegrænset skabe alt."

"Se altid på retningen i dit sprog: 'Bare jeg snart får en mand', betyder f.eks. at du forventer at der er en giver som giver dig en mand. Ansvaret består i at du selv er leder i dit eget liv og selv skaber det du ønsker."

"Velsignet være den, som ikke har noget at sige og alligevel tier"  


Krise er en tilstand af søgen på vej mod en ny vej.  


Bevidstheden om det ubevidste er første erkendelse af universets helhed, bevidstheden.  


Bevidstheden om ens egen uvidenhed er vejen til ro for sindet. Jo mindre du begærer at vide jo mere ved du.  Jo mindre du tror du ved jo mere er du al bevidsthed. Indre ro og fred kommer af viden om, at du ikke behøver at forstå noget. Giv slip, slap af og nyd nuet og tænk mindre.


Når mørket sænker sig, alt lys er væk sammen med venner, du har mistet dit arbejde og blevet smidt ud af skolen. Så er din tro så stærk at du ved at der altid er en jord du kan stå på. Den tro i en sådan situation er de vinger som bærer dig op i vinden og vinden bærer dig ind i lysets dal beskyttet for enhver storm. En sådan oplevelse giver dig vinger for evigt. 


99% af alle mennesker lever endvidere i sine egne fortolkninger, gæt, antagelser og vurderinger og regner med at dette er sandheden. Og handler derefter.

Hvis en abe eller en hund kunne tale, ville vi ikke kunne forstå den. Ordet er tillært på forskellige måder. Derfor må vi erkende og forstå at ordet er forskelligt for enhver. For at være sikker kan man checke af hvad vi har forstået. Enhver forretningsplan, vision, mission statement m.v. må indeholde en plan for at implementere en fælles forståelse. Ellers er der kun tro.


"Evnen til at forstille sig fremtiden er langt den største del af den bevidste bevidsthed.  Når du løse problemer eller ønsker noget skal ske bruger du denne evne. Det er forestillingsevnen som får det til at ske."
 


"Vi kan kun det vi kan, fordi vi ikke ved bedre.
Viden og handlekraft er vingerne - få disse i enten terapi eller på kurserne"


"Vil du dø som en kopi ? - Nå ikke - så gør hvad dit hjerte og dine idéer byder dig og glem andres meninger herom. Allerede ved læsning lærer du erfaringer som ikke er dine og igen som er kopier af andres idéer. Kun få ser at naturen i os er så storslået, at vi alle unikke. Kun få har indset at tro blot er broen til ren væren."


"Danskere lever i materiel overflod som sløver sindet, følelser og naturen i dem selv. De er ofte egoistiske, fremmedhadere og tænker kun på tv, mad og seksuel stimulans. Netop derfor dør de uden den glæde at opleve kærlighed, guddommelig nærhed og enhed, troens glæder og mirakler samt indre ro, lykke og fred."


"Vælg dine tanker - de bliver dine ord.
Vælge dine ord - de bliver dine handlinger.
Vælg dine handlinger - de bliver dine vaner.
Vælge dine vaner de bliver din karakter.
Vælg din karakter - den bliver din skæbne.
Vælg din skæbne - den bliver din inkarnation.
Vælg din inkarnation - den bliver føde for dine tanker.
Vælg den føde som tjener dine mål bedst."


"Troen på mirakler er hengivenhed overfor muligheder. Vent aldrig på mirakler sker. Din tro har allerede skabt mirakler i overflod. Du skal blot udføre dem."


"Du gør allerede dit bedste - alt det du gør nu er rigtigt. Og vil du mere er næste trappetrin på din himmelstige at du forstår og accepterer dette i kærlighed til dig selv."


"Indenfor al kommunikation imellem mennesker kan du lytte til hvad der bliver sagt. Og du kan lytte med respekt til det som ikke siges."


"Der hvor der er kærlighed, sker der mirakler. Mirakler i overflod er allerede skabt, alene ventende på dig, til at udføre dem."


"Du er allerede noget ! Du er uerstattelig, unik, smuk, kærlig. Du kan alt hvad du beslutter dig for - bliv bager, bliv postbud, bliv gud. Hvis du tror. Du kan alt fordi din fødsel bragte dig almulighed. Du har den stadig uanset hvad andre har fortalt dig. At du tror du ikke har den er udelukkende fordi andre har overbevi(d)st dig om det modsatte. Du er hvad du tror. Du er guddommelig kim. Gud betragter dig som sin lige."


" At mestrer hvad du putter i munden er at mestrer en stor del af sig selv og mindst lige så vigtigt som det der kommer ud af munden. Lev af råkost, grøntsager, frugt, safter og undlad kogning/stegning. Det er sundhed. Kun den som har prøvet det ved hvad jeg taler om. Det er et faktum at det meste af det mennesker normalt spiser, opfattes af kroppen som en forgiftning allerede når det kommes i munden, ved at hvide blodlegemer strømmer til mavesækken og dermed stresser kroppen. Det er ikke underligt at nr. 2 mest solgte medicin i USA er mavemedicin."


Billetten: "Når bussen er kørt og du står tilbage med en ubrugt billet - det er erfaring som bringer brugbar viden om dig selv, mens du venter på den næste. Den som sidder hjemme får ikke en sådan erfaring." 


STJERNESAVN & ENSOMHEDS LÆNGSEL:
(MIT FØRSTE FILOSOFIDIGT SOMMER 2000)

I kærlighedens dybe majestætiske vingeslag og glimtvise stjernesavn... i sjælens dybe sandhed kommer alt til os to... Der smedes gyldne hjertevinger. Hjertenslyst og hjertelys tændes i ensomheds længsel efter enhed, retfærdighed og gennemstrømmende lys. Lys der gør fri. Fri for længslens lænke i ensomheds stjernestund. Fri for menneskenes lænkeskjul.

Menneskene som i døve taler med blinde øjne skaber ordløse savn.

For den åbne, den tillidsfulde, den glade giver gud i overflod, for gud er din sjæls inderste, og når din sjæl er bedrøvet er du berøvet glædens lys.

Du har aldrig været alene. Vi er hos dig. Altid. Så lys nu i hver celle. Lys for livet. Lys for mørket. Lys for de som bærer på fortidens lidelser. Dem vil jeg arbejde for - Livets børn, hvis lys engang blev slukket. Dem kan jeg se og genkende. 

Dette er ensomheds længsels lektie i gyldent evigt lys af kærligheds venskab.
Søg den som er som dig.


Filosofidigt nr. 2/Efteråret 2000:

Sjæledans
Kærlighed er ikke
det vi ser,
det vi hører,
det vi mærker.
det vi får
det vi giver

Kærlighed er den gode vilje fra sjæl til sjæl. Der hvor 2 sjæle mødes opstår der lys. Dette lys opfattes af de få, men af mange ses det som mørke når forelskelsen (genkendelsesglæden) er væk.

Når du er, er du i ro, uden projektioner. Mørket indeholder mere energi end lys siger videnskaben. Umanifesteret handling holder mere energi end handling. At opgive projektioner er at blive fri for begrænsninger og tiltræde uendelighedspagt. At opgive fordømmelse, vurdering, forbandelse, had og udskæld er trinet til det ubegrænsede. Der hvor ingen ord findes. Ordløs sansning. I denne ånd er du accept, tillid og selvkærlighed. I dyb kærlighed til sig selv påvirkes ens egen ro aldrig af andres ord eller handlinger. Den gode nyhed er at Den eneste ene findes. Den eneste ene er dig.

Men ak de fleste elskende ser i spejlet det blændende rene lys som tungt mørke og frastødes derved. Det er livets sjæledans af tiltrækning og frastødelse. Det er lidelse - lidelse som lutrer og renser menneskes hjerter og sjælsvinger smedes af fineste lys.

I spejlet ser mennesket sig selv og dermed fordømmelsens mørke. Således går verden glip af meget lys og tiltrækkes af meget mørke og store sjæle vandrer fra sjæl til sjæl og er søgende lidende og urolige i ensomheds længsels fængsel efter lys selvom de er lys, er gud, er omgivet af lys, er omgivet af gud.

Alt er godt. Fra dette punkt, alt er godt, er afstanden mindre.. Den som ser lyset, som af det blotte øje og af tankesindet kan opfattes som mørke og modgang - har vitterligt set lyset. Denne sjæl har roen thi alt er kærlighed. Af denne dybe årsag, er skabelsens vidunderpoler den eneste vej igennem til ren væren. Nord/Syd, Mand/Kvinde, Lys/Mørke.

Som sjæle på dybe rejser ved vi ikke hvad der er og hvad der ikke er. Det må vi lære. Derfor må alle projektioner erkendes. Få sjæle i denne tid forbliver i tavsheden og visheden om at alt er i den skønneste orden med indre ro, med glædesvilje og med livets nu, livets kærlighed, livets intuition i centrum.


"Du er et unikt menneske. Du er på vej igennem smukke universer du ikke ser, fantastiske skabelser du intet kender til. Din vej er forskellig fra alle andre. Undlad at kopiere andres vej. Så dør du som en kopi.  Acceptér/respektér i stedet for forståelsesfacisme. Følg dit hjerte, din intuition og samvittighed og lad din vej være et eksempel for andre, først da kan andre se en vej mere i denne verden."

Se flere citater fra de store forfattere på WWW.CITAT.DK

Se også forfatteren på
www.MICHAEL.DK


Et citat eller et musikstykke blev ofte den lære jeg skabte for mig selv når jeg oplevede modgang, sorg, forelskelse, succes m.v.

Citater er for mig koncentreret viden og livsvisdom. De fleste citater bliver til ved at jeg ser på himlen, naturen, eller når jeg kører i bil på Helsingørmotovejen eller andre kedelige steder. Disse citater bliver til selverkendelse og for det meste bruger jeg disse i bøger/kursusmateriale som udleveres på kurserne eller i terapi og parterapi.

Ofte når jeg lytter til venner m.v. - ser og høre jeg det store og det fylder mig med inspiration. Mine andre inspirationskilder er bl.a. Richard Bach, Shaw, Twain, Gandhi, Kristus og Kirkegaard.

"Vejen til vækst og succes er viden om de 4 jokere. De 4 jokere er erkendelse og viden om
tanker/følelser/bevidsthed/adfærd.
Det er her du finder sand frihed.

Bevidsthed om bevidsthed
er vingerne"


Tryk her for ARTIKELOVERSIGT

For mere info om forfatteren se: MICHAEL.DK
Alt om bevidsthed, følelser, adfærd & tanker: UDVIKLINGSHUSET.DK
Alt om stress incl. Stresskonsulent udannelsen: STRESSCENTERET.DK
For virksomhedsoversigt se: DTGRUPPEN.DK

Se evt. også landsforeningen ICARE på www.icare.dk hvor der er anmeldeservice til politi og sociale myndigheder

"Spørger du dig selv, hvorfor du ikke gør som
du vil og ønsker i dit liv, kommer du med alle
mulige undskyldninger og forhindringer for,
at du ikke kan få det som du ønsker det.

Disse undskyldninger skal frem i lyset, da de
er potentialet i dit liv. Blot nogle forhindrende
tankeprocesser. Tankemæssig Intelligens er værktøjet
til succes i dit liv"

 

 
Vælg GRATIS:
(der kan vælges flere emner)
VÆLG HELT GRATIS: Michael.dk nyhedsbrev - Få citater, nyhedsbrev, artikler, visdom pr. e-mail helt gratis

Udviklingshuset A/S nyhedsbrev (psykologi)
Stresscenteret Danmark nyhedsbrev (Stress)
 

VÆLG YDERLIGERE INFORMATION: Firmarådgivning, kurser, seminarer m.v.
Rådgivning, Terapi, Parterapi, Familieterapi
Personlig udvikling & Følelsesmæssig intelligens
Stresspolitik+certificering i psykisk arbejdsmiljø
Firmanavn:
Navn:*   * = skal udfyldes
Adresse:*
Afdeling:*
Postnr.:* By:*
Telefon:*
E-Mail adresse:*
Domænenavn: f.eks.: firma.dk eller firma.com

Vælg: eller


Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi Parterapi, psykolog, psykoterapeut, sexolog, , psykoterapi, psykoanalyse, familieterapi, personlig udvikling, krisehjælp, kommunikationsproblemer, parforholdsproblemer, adfærdsterapi, nlp, bioenergetik, psykologi, psykoanalyse, gestaltterapi, psykodynamik, drømmeterapi, tegneterapi, dybdepsykologi, gruppeterapi, personlig udvikling, rebirthing, selvudvikling, sexologi, kognitiv, kropsterapi, kurser, kursus, livskvalitet, meditation, hypnose, hypnoterapi, terapeut, vækst, åndedrætsterapi, stress, krise, angst, sorg, vrede, irritaion, ensomhed, skyld, depression, jalousi 

DENNE SIDE ER DESIGNET AF MICHAEL.DK / ABCDESIGN WWW.ABCD.DK
DIX SERVER HOSTING BY VERINET INTERNATIONAL WWW.VERINET.DK

Copyright 2001 by Michael.DK - Denne side er et link fra www.michael.dk

Vælg: StartCitater | Priser | Artikler | Kurser | Terapi | Fotos | Links


Du kan også besøge min inspirations citatside, men husk den er over 10 år gammel

Server Hosting Center for IT Outsourcing, Co-location og SPLA, Microsof Hosting m.v.
Sponsor for DIX Server Hosting: www.verinet.dk er siden 1992 et landsdækkende Server Hosting Center for IT-Outsourcing, Co-Location and 19" Rack Serverhosting med 10 server hosting centre i DK og 39 offshore hos Verizon. Services er f.eks.  Microsoft SPLA, Dynamics, CRM, CMS, WebBlogs, WordPress, Webhotel, VOIP and TV VideoStreaming.  HP, Supermicro, Dell, IBM, Siemens, Sun og Intel sælges.